Wanneer heb je een vergunning nodig voor lichtreclame of gevelborden?

Lichtreclame laten installeren

Overweeg je om een lichtreclame of gevelbord bij je winkel of bedrijf te plaatsen? Of misschien wel een publi-trailer of mobiel LED-scherm bij je pand? Dan stel je jezelf waarschijnlijk ook de vraag of je daar al dan niet een vergunning voor moet aanvragen. In dit artikel maken we je alvast wegwijs in de regelgeving.

Let op: hier schetsen we de algemene wetgeving op het moment van schrijven (mei 2023). Deze regels kunnen natuurlijk ook doorheen de tijd wijzigen. Daarnaast kunnen sommige gemeenten hierop afwijken met een aantal eigen regels. We raden je dus aan om zeker ook even bij jouw gemeente te informeren.  Raadpleeg ook de website van Agentschap Wegen & Verkeer voor meer details.

De overheid maakt een verschil tussen uithangborden en reclameborden

Er gelden ietwat verschillende regels naargelang je een uithangbord, dan wel een reclamebord plaatst. Hierbij de definities die de overheid eraan geeft:

 • Met een uithangbord maakt je simpel gezegd de locatie en activiteiten van je zaak ter plaatse kenbaar. Het uithangbord bevindt zich dus op je bedrijfslocatie en het mag geen overdreven grote afmetingen hebben.
 • Alles wat verder niet als uithangbord aangeduid kan worden is dus een reclamebord.
Fraja poorten vlag

Verplicht een stedenbouwkundige vergunning nodig

Voor het plaatsen van de meeste uithangborden en reclameborden is een vergunning verplicht. Deze dient dus voor de plaatsing te worden aangevraagd bij de gemeente-of stadsdienst.

Bij onze klanten is het gebruikelijk dat eerst ons ontwerp met alle afmetingen en andere belangrijke details wordt doorgestuurd naar de gemeente om zodoende duidelijkheid te krijgen over de vergunning.

Wanneer heb je mogelijk geen vergunning nodig?

In de meeste gevallen heb je dus wel degelijk een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het plaatsen van uithangborden, lichtreclames etc. bij je handelszaak. Er zijn eigenlijk slechts een aantal uitzonderingen:

 • Is je uithangbord dat je tegen het gebouw plaatst niet verlicht of lichtgevend en die een kleine afmeting heeft, bijvoorbeeld minder dan 1m² ? Dan heb je doorgaans geen vergunning nodig.De exacte maximale afmetingen zonder vergunning wijken af tussen verschillende steden en gemeenten, dus dit vraag je best na. Op sommige plaatsen mag je wat groter gaan.
 • Ook voor de borden van immokantoren bestaat een uitzondering: voor immoborden die kleiner zijn dan 1m² en die aankondigen dat een pand of stuk grond te huur of te koop staat is een vergunning ook niet nodig.Na de verkoop of verhuur dien je het bord uiteraard wel zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Bovenstaande zijn eigenlijk de voornaamste uitzonderingen die betrekking hebben op jou als ondernemer zelf. Daarnaast zijn er nog een paar uitzonderingen die te maken hebben met overheidscommunicatie:

 • Wanneer er enkel informatie wordt verstrekt vanwege de overheid of in het kader van een sensibiliseringscampagne is er geen vergunning nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de BOB-campagne.
 • Ook wanneer de overheidsinformatie wettelijk verplicht is hoeft er geen vergunning te worden aangevraagd. Denk daarbij aan zaken die de gemeente sowieso publiekelijk moet maken aan de inwoners.
 • Ook om allerhande sociaal-culturele of politieke informatie te verspreiden is geen vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan de programmatie van een cultureel centrum die langs de weg wordt gepromoot.
Albert Vastgoed bord

Publiciteit en wegwijzers langs de openbare weg

Niet alleen aan je gebouw kan je reclameborden zetten, je kan natuurlijk ook langs de openbare weg borden gaan plaatsen, alsook wegwijzers naar je bedrijf.

Weet in ieder geval dat je niet zomaar wegwijzers mag zetten naar je bedrijf. Hiervoor moet je steeds toelating vragen bij de gemeente.

Wat publiciteit betreft, hangt het ervanaf of je jouw reclamebord langs een gemeenteweg, gewestweg of autosnelweg wil zetten.

Reclameborden langs gemeentelijke wegen

 • Wil je een reclame op openbaar domein zetten langs een gemeentelijke weg? Dan is dat vaak verboden. Maar je kan het wel navragen of je er toestemming voor krijgt.
 • Op privédomein langs gemeentelijke wegen heb je een vergunning nodig.

Reclameborden langs gewestwegen

Doorgaans is het in Vlaanderen verboden om langs een gewestweg vrijstaande publiciteit te gaan zetten. Met vrijstaand bedoelt met alle reclameborden die niet op gevels zijn aangebracht.

Al zijn er wel uitzonderingen op sommige gewestwegen. Hiervoor neem je best contact op met het Agentschap Wegen en Verkeer van jouw provincie.

 • Voor publiciteit langs gewestwegen op openbaar domein, moet je dan een ‘vergunning inname openbaar domein’ aanvragen bij de afdeling Wegen en Verkeer van de provincie.
 • Op privédomein geldt eveneens de regeling dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen bij de gemeente.

Reclameborden langs autosnelwegen

Langs autosnelwegen is alle reclame op vrijstaande constructies sowieso verboden. Je zal hier dan ook alleen maar overheidscampagnes en sensibiliseringscampagnes zien.

BonAp Izegem LED scherm

LED-schermen langs de openbare weg

We wijzen daarnaast ook nog op een aantal regels die bestaan voor het plaatsen van LED-schermen langs de openbare weg. Deze hebben vooral betrekking op verkeersveiligheid.

 • Zo mag een LED-scherm langs de weg maximaal 5 m² groot zijn en er mag er slechts één staan rechts van de rijrichting.
 • Op bepaalde gevaarlijke punten is het uiteraard verboden.
 • Het scherm moet ook zeker 2 meter boven straatniveau staan
 • De helderheid moet worden aangepast aan het omgevingslicht.
 • ‘s nachts moet het scherm worden uitgeschakeld tussen 22u en 6u.
 • Bewegende, knipperende of snel flitsende boodschappen zijn te vermijden
 • Een boodschap moet minimaal 30 seconden blijven staan en er mag niet te veel info staan.
 • Boodschappen die real-time interactie beogen zijn verboden langs de openbare weg.

De volledige regelgeving voor LED-schermen vind je op de website van Agentschap Wegen en Verkeer.

Ook op zoek naar kwaliteitsvolle reclame of een uithangbord?

Stuur ons een berichtBel 051 79 14 93
Sven Quanta Costa